GREAT DEAL, BEST OFFER - CALL (ENG, RUS) +976-83141482

Зөвлөгөө

2324x1200-services-homepage

Зах зээлийн харилцаанд шилжсэнээс хойш манай улсад гадаадын олон фирмийн тээврийн хэрэгслэлүүд орж ирсэн. Үүнээс өмнө голдуу ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгслэлүүдийг манай улсын аж ахуйн нэгж хувь хүмүүс ашиглаж байсан.

Сүүлийн үеийн тээврийн хэрэгслэлүүд хийцийн хувьд өндөр нарийвчлалтай дэвшилтэт технологиор хийгддэг боловч монголын зам, цаг агаарын байдал, ашиглалт зэргээс хамааран их гэмтэл эвдрэл гардаг. Гэмтлийн дотроос хөдөлгүүрийн, явах анги, хүч дамжуулах ангийн гэмтлүүд ихээхэн хувийг эзэлдэг.

Тээврийн хэрэгслэлийн ашиглалтын явцад жолооч эзэмшиж байгаа тээврийн хэрэгслэлдээ зохих техникийн засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж, ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд засварын газруудын мэргэжлийн засварчдаар засвар үйлчилгээ хийлгэж зөв ашиглалтын дүрмээр нь ашиглавал заавал эвдрэл гэмтэлд хүрэхгүй байх бүрэн боломжтой.